در باره ما

انجمن الکلی های گمنام

4

مجله چاپ شده

800

عضو فعال در انجمن

3

سال تجربه

انجمن الکلی های گمنام

انجمن زنان و مردانی است که با بهره گیری از تجربه و امید و اتکا به یکدیگر برآنند تا مشکل مشترکشان را حل کنند و دیگر مبتلایان را نیز در بهبودی از بیماری الکولیسم یاری دهند. تنها لازمه ی عضویت تمایل به ترک الکل است.

در الکلی های گمنام حق عضویتی وجود ندارد و ما از طریق شرکت داوطلبانه در مخارج انجمن خودکفا هستیم.

الکلی های گمنام با هیچ انجمن سیاسی، دینی و یا اجتماعی پیوستگی ندارد و مایل به موضع گیری در مسائل اجتماعی نیست و هیچ اصولی را رد یا قبول نمی کند.

هدف اصلی ما «هوشیاری» و کمک به دیگر الکلی هاست تا به ترک الکل موفق شوند.

مسیر هوشیاری

مجله مسیر هوشیاری

مسیر هوشیاری نشریه داخلی انجمن الکلی های گمنام ایران است این نشریه توسط اعضای انجمن و کسانی که به برنامه هایمان برای رهایی از الکلیسم علاقه مندند تهیه، چاپ و خوانده می شود. مسیر هوشیاری راهی است که الکلی های در حال بهبودی را به یکدیگر پیوند می دهد.

این مجبه که با نام مسیر هوشیاری شناخته می شود تجربیات ،نیرو و امید مشترکانش را بیان می کند و بازتابی است از گستره جغرافیایی وسیعی، از تجربیات در حال حاضر انجمن درباره بهبودی، اتحاد و خدمت.

آگاهی از این مسئله که هر یک از اعضای انجمن به روش مخصوص به خود، روی برنامه کار می کنند باعث می شود که صفحات مجله شکل بگیرد و این نشریه در طول حیاتش تریبونی برای تجربه های مختلف و اغلب متفاوت از اعضای انجمن در سراسر مجموعه بوده است. مقالات نشان دهنده سیاست های انجمن نیست و نه انجمن و نه مسیر هوشیاری هیچ مقاله ای را تایید و تکذیب نمی کند.