پیام گریپ واین ( بنیانگذار AA، بیل دبلیو، نوامبر 1951، "خدمات باعث تیک AA می شوند"، بهترین درخت انگور، جلد 1_*

یک قهوه جوش روی اجاق آشپزخانه می جوشد، یک بیمارستان بیماران محنت زده را هوشیار می کند، دفتر مرکزی خدمات عمومی پیام AA را پخش می کند ... همه اینها نماد AA در عمل هستند. زیرا عمل کلمه جادویی الکلی های گمنام است._