پیام امروز گریپ واین" بنیانگذار AA، بیل دبلیو، اوت 1961 "این موضوع صداقت"، زبان دل

ما نمی‌توانیم برای حل همه مشکلاتمان کاملاً به دوستانمان متکی باشیم. یک مشاور خوب هرگز به طور کامل به جای ما فکر نمی کند. او می داند که هر تصمیم نهایی باید با خودمان باشد.