راهنمای دریافت اشتراک مجله

1 انتخاب طرح

روی دکمه زیر کلیک کرده و در صفحه مقصد طرح مورد نظر خود را انتخاب کنید.

2 تکمیل سفارش

پس از انتخاب طرح و کلیک بر روی اشتراک اطلاعات خود را وارد کنید و سفارش خود را ثبت نمایید در این قسمت می توانید اطلاعات ارسال را برای فرد دیگری پر کنید.

3 پرداخت وجه به کارت

مبلغ کل سفارش را برای کارت مشخص شده در صفحه نهایی سفارش کارت به کارت کرده و اطلاعات پرداخت خود را یادداشت نموده و از آن عکس بگیرید ( اسکرین شات )

4 ارسال رسید پرداخت

با کمک گرفتن از دکمه زیر به صفحه ارسال رسید پرداخت رفته و رسید را بفرستید.