پس از ثیت سفارش لطفا وجه خرید را به شماره حساب 955152047 و یا شماره کارت 6104338922533662 بانک ملت به نام علی کریمی و محمود قدرت نما واریز کرده و سپس اسکن فیش واریزی را بارگزاری کنید

جزئیات صورتحساب

پس از ثبت سفارش خود در سایت ابتدا مبلغ سفارش را به شماره کارت ۶۰۳۷۶۹۱۹۸۰۱۰۶۶۵۲ و یا شماره حساب ۰۲۱۶۷۱۶۸۸۶۰۰۱ و یا شماره شبا IR470190000000216716886001 به نام محمد رهنما پور و سید هاشم قدسی واریز نمایید سپس عکس تراکنش را از طریق فرم ارسال رسید سفارش برای ما ارسال کنید. سپس از پنل کاربری سفارش خود را پیگیری کنید.